Warunki prawne

I. DEFINICJE

Pod pojęciem "SERWIS" rozumie się serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.kuchnie.brw.com.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis. Pod pojęciem "UŻYTKOWNIK" rozumie się każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

 

II. CEL SERWISU

Informacyjny, inspiracyjny, edukacyjny, pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji oraz przy kontakcie z firmą, możliwość darmowego pobierania i drukowania dokumentów.

 

III. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy "Black Red White" S.A. z siedzibą w Biłgoraju ul. Krzeszowska 63, NIP 918-17-45-428, KRS Nr 0000089493 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał Zakładowy : 177.359.520,00 zł., Kapitał Wpłacony: 177.359.520,00,- zł.; zwana w dalszej części "Black Red White" S.A. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

IV. ZNAKI ODRÓŻNIAJĄCE

Oznaczenie www.brw.com.pl oraz używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

V. INFORMACJE

Informacje zawarte w Serwisie, programach i aplikacjach zamieszczonych na stronach www mogą być aktualizowane z pewnym opóźnieniem. "Black Red White" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w Serwisie, aplikacjach i programach. Informacje prezentowane w Serwisie, programach i aplikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66, art. 661 i innych Kodeksu Cywilnego i nie wiążą "Black Red White" S.A.. "Black Red White" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść obcych informacji i ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu. W ramach stałego udoskonalania produktów zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi producent BLACK RED WHITE zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnej chwili zmian konstrukcyjnych w oferowanych meblach, nie zmieniając ich ogólnego charakteru. Podane wymiary mebli mogą ulec nieznacznej zmianie. Wszystkie podane wymiary są wymiarami zewnętrznymi (uwzględniają zwieńczenia). Wszystkie meble są sprzedawane w paczkach do samodzielnego montażu. Prezentowane na stronie www wymiary mebli tapicerowanych mogą się różnić od rzeczywistych do 3%. Kolory podane na www mogą różnić się od rzeczywistych ze wzgledu na ograniczenia wynikające z techniki fotografii / ustawień monitora. Ceny podane w serwisie są to ceny sugerowane przez producenta. Ceny prezentowane na stronach www mogą różnić się od cen w poszczególnych salonach sprzedaży.Firma Black Red White nie prowadzi sprzedaży detalicznej. Wykorzystywane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli.

 

VI. KORESPONDENCJA

Jakakolwiek korespondencja przesłana do "Black Red White" S.A. jest przesyłana jako korespondencja nie zamówiona, nie mająca w żadnym wypadku charakteru prywatnego lub poufnego. "Black Red White" S.A. nie ma obowiązku na nią odpowiadać. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się, że nie będą podejmowali działań zmierzających do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

VII. DANE OSOBOWE

W ramach Serwisu "Black Red White" S.A. posiada możliwość zbierania i przetwarzania danych osobowych w celach handlowych i marketingowych. Przetwarzanie danych odbywa się z poszanowaniem polskiego prawa oraz zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Użytkownicy serwisu informowani są o Polityce prywatności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Operatorem Serwisu jest ADV S.A. z siedziba w Gdyni Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu, polityki prywatności oraz zobowiązanie do przestrzegania go. Zapoznanie się z Regulaminem jest niezbędne- jakiekolwiek reklamacje wynikające z nieznajomości niniejszego dokumentu będą rozpatrywane negatywnie. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu (zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji) wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej. "Black Red White" S.A. nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu. "Black Red White" S.A. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania ze stron internetowych www.brw.com.pl Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie oraz polityce prywatności. Zmiany dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej. Zmiany obowiązują od momentu ich wprowadzenia. "Black Red White" S.A. zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji treści Regulaminu oraz Polityki prywatności. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie użytkownikom Serwisu, którzy mogą go pozyskać, odtworzyć i utrwalić za pośrednictwem Internetu.

Informujemy, że świadcząc usługi korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (wykorzystujemy pliki cookies). Wyrażona zgoda na korzystanie z tych technologii przez Black Red White lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmieniona w ustawieniach przeglądarki. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji Serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Zamknij